Debata

Studentice socijalne pedagogije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta održale su 29.3., 5.4. i 12.4. radionice razvoja kritičkog mišljenja. Učenicima 8.c razreda predstavile su debatu te s njima održale dvije debate na teme koje su odabrali sami učenici. Teme debata bile su: Lektira treba biti obvezna u osnovnoj školi i Roditelji ne bi trebali imati uvid u ocjene svog…