Predavanje o prevenciji ovisnosti

Dana 1. lipnja 2022. kontakt policajac Goran Pejnović i policijski službenik za sigurnost prometa na cestama Žarko Bajutti održali su za učenike 6. razreda predavanje o osnovama policijskog postupanja, opasnostima koje sa sobom nosi ovisnost te zakonskim odredbama i sankcijama u slučaju zlouporabe droga i alkohola te drugim oblicima rizičnog ponašanja. Predavanje je dio PIA…