Poziv na razgovor s povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za radno učitelj/ica njemačkog jezika

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na javni natječaj za radno mjesto učitelj/ica njemačkog jezika – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme,  na određeno, do povratka radnice s roditeljskog dopusta, objavljenog 23. studenoga 2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči I. osnovne škole Petrinja objavljuje sljedeći…