Obavijest

Obavijest vezana uz potres i oštećenje školske zgrade

28. prosinca 2020. i naša škola je oštećena u potresu. Oštećenja smo pregledali te sanirali ono što smo mogli. Uočili smo napuknuća u vanjskim i unutarnjim zidovima. Krov nije jače oštećen. U dogovoru s Osnivačem, Sisačko-moslavačkom županijom, čekamo stručne službe koje će procijeniti stupanj oštećenja. Sve nove informacije vezane uz nastavu i rad škole ćemo…