Račun za donacije

Poštovani, naša škola je otvorila račun za donacije za kunsku i deviznu uplatu: IBAN: HR6424070001500013691 SWIFT/BIC BANKE : OTPVHR2X OTP BANAKA, DOMOVINSKOG RATA 21, 21000 SPLIT Model: HR00 Poziv na broj: 7407323552 I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA, I. GUNDULIĆA 5, PETRINJA OIB: 74073235052