Nastava na daljinu – upute za ponedjeljak i utorak

Nastava na daljinu – upute za ponedjeljak i utorak Učenici razredne nastave prate nastave na HRT3. Učenici predmetne nastae prate nastavu na Sportskoj televiziji. Za ponedjeljak i utorak je predviđena i priprema i organizacija virtualnih učionica u koje trebaju pristupiti svi učenici predmetne nastave. U virtualnim učionicama će se odvijati nastava na daljinu. U tim…